Sigurime individuale

Oferta për sigurime individuale

Sigurime për biznes

Oferta për sigurimin e biznesit

Forma e Regjistrimit për Sigurimin Shëndetësor

Enrollment Form Health Insurance

PYETËSORI PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

HEALTH INSURANCE QUESTIONNAIRE

Kërkesa për kompenzim Shqip - Anglisht.pdf

Claim Form - Albanian/English

Merr ofertë për sigurimin tuaj

KASKO

Kompania Elsig ka ofertë të mirë për sigurimet kasko

SIGURIMI I GARANCIONIT

Oferta për sigurimet e garancisë bankare

PRONA PRO

Oferta më e mirë në treg për sigurimin e pronës.

SIGURIMI I SHËNDETIT NË UDHËTIM

Oferta më e mirë në tregun e vendit për sigurimin e shëndetit në udhëtim

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË

Oferta për sigurimin e përgjegjësisë profesionale dhe publike

SIGURIMI I AKSIDENTIT

Oferta për sigurimin e aksidentit