MUNDËSI PUNËSIMI

Kompania e Sigurimit “Elsig” sh.a shpall konkurs për 10 vende për pozitën:

KËSHILLTAR/E TË SHITJES në fushën e Sigurimeve Vullnetare.

Për kandidatët e përzgjedhur periudha provuese do të jetë 3 muaj me mundësi vazhdimi, pagesë fikse plus variabile bazuar në shitjet e inkasuara.
Të interesuarit, luten të dërgojnë CV–it e tyre vetëm në mënyre elektronike në adresën: [email protected]
Konkursi do të jetë i hapur deri me 06.04.2021, ftesat për intervistë dhe përzgjedhja deri me datën 16.04.2021.
Ndërsa periudha e trajnimit fillon nga 19.04.2021 deri me 30.04.2021 ndërsa angazhimi në procesin e punës fillon nga datë 01.05.2021
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohën për intervistë.

Kushtet që kandidatët duhet të plotësojnë:

  • Diplomë e Fakultetit Bachelor
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese, verbale dhe me shkrim
  • Të jetë i orientuar drejt shërbimit të klientit
  • Paraqitje profesionale dhe të ketë aftesi për të punuar në një mjedis dinamik dhe treg konkurrues.