BORDI DREJTUES

Anëtarët e bordit drejtues

1 Agim Elshani Kryetar i bordit
2 Rexhep Idrizaj Anëtar i bordit
3 Haki Shatri Anëtar i bordit
4 Kujtim Mulhaxha Anëtar i bordit
5 Artor Bërdyna Anëtar i bordit
6 Vlora Prenaj Anëtare e bordit