STRUKTURA MENAXHUESE

Ekipi menaxhues

1 Rexhep Idrizaj Drejtor gjeneral
2 Valdete Cikaqi Drejtor në departamentin e financave
3 Zana Vula Drejtor në departamentin e dëmeve
4 Eleonora Ndrecaj Përgjegjëse për shërbime juridike
5 Brahim Isufaj Drejtor në departamentin e marrjes në sigurim
6 Petrit Avdullahu Drejtor në departamentin e teknologjisë informative