STRUKTURA MENAXHUESE

Ekipi menaxhues

1 Rexhep Idrizaj Drejtor gjeneral [email protected]
2 Valdete Cikaqi Drejtor në departamentin e financave [email protected]
3 Zana Vula Drejtor në departamentin e dëmeve [email protected]
4 Eleonora Ndrecaj Përgjegjëse për shërbime juridike [email protected]
5 Brahim Isufaj Drejtor në departamentin e marrjes në sigurim [email protected]
6 Petrit Avdullahu Drejtor në departamentin e teknologjisë informative [email protected]