STRUKTURA MENAXHUESE

Ekipi menaxhues

1 Rexhep Idrizaj Drejtor gjeneral rexhep.idrizaj@kselsig.com
2 Valdete Cikaqi Drejtor në departamentin e financave valdete.cikaqi@kselsig.com
3 Petrit Avdullahu Drejtor në departamentin e teknologjisë informative petrit.avdullahu@kselsig.com
4 Eleonora Ndrecaj Drejtor në departamentin e juridik eleonora.ndrecaj@kselsig.com
5 Brahim Isufaj Drejtor në departamentin e marrjes në sigurim brahim.isufaj@kselsig.com
6 Zana Vula Drejtor në departamentin e dëmeve zana.vula@kselsig.com